Πώς είναι να ζεις με ΑΔ; 

Είναι φυσιολογικό αν έχετε μάθει να προσαρμόζεστε για να αντιμετωπίσετε την ΑΔ. Ωστόσο, δεν θα έπρεπε να είστε υποχρεωμένοι να το κάνετε, ιδίως τη στιγμή που υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές.